Audyt

Dowiedz się więcej o swoich zasobach IT

 

Dlaczego audyt jest tak ważny?


Przeprowadzenie audytu IT może obejmować podstawową inwentaryzację infrastruktury IT wraz z jej dokładnym opisem, analizę pod kątem legalności oprogramowania jak i dokładną ocenę ryzyka wystąpienia zagrożeń naruszenia bezpieczeństwa IT w działalności firmy.

Efektem przeprowadzonej analizy jest jasny i czytelny raport wskazujący zagrożenia i zalecenia co do sposobów ich wyeliminowania

Nasz audyt IT obejmuje:

  • podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów informatycznych,
  • przedstawienie zaleceń i pełne wsparcie konsultingowe co do ich wykonania,
  • inwentaryzację infrastruktury IT,
  • analizę pod kątem legalności oprogramowania,
  • analizę obszarów związanych z infrastrukturą IT.